Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 160
Deze week 1290
Deze maand 6474
Sinds 11-2008 1010014

De Apostolische Geloofsbelijdenis
 

 

 

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis
De Apostolische Geloofsbelijdenis (ook bekend als De Twaalf Artikelen van het Geloof) is één van de centrale geloofsteksten uit het christendom. De belijdenis is ontstaan uit onder andere verschillende verzen uit de Bijbel. Rond het jaar 170 is de eerst bekende versie op schrift gezet door kerkvader Ireneüs van Lyon.
Hieronder staat de tekst in het Nederlands en het Portugees.

 

 

 

Apostolische geloofsbelijdenis Credo dos Apóstolos
Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En ik geloof in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is
van de Heilige Geest,
geboren uit de Heilige Maagd Maria.
Die geleden heeft
onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is naar de hel,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is naar de hemel,
die zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen
om te oordelen
over de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de Heilige Christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de opstanding van de doden,
en het eeuwige leven.
Amen.
Creio em Deus
Pai, todo-poderoso,
Criador do céu e da terra.
E creio em Jesus Cristo,
seu único Filho, Nosso Senhor,
Que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo,
nasceu de Maria Virgem.
Padeceu
sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado,
desceu aos infernos,
ressuscitou ao terceiro dia,
Subiu ao Céu,
está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso.
De onde há de vir
a julgar
os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne,
e na vida eterna.
Amém.

 

 

 

 

 

 


Citaat van de dag

"Als iemand alleen goed kan schrijven als hij dronken is, dan zeg ik: word maar dronken. En als hij mij zegt dat zijn lever daar onder lijdt zeg ik: Wat is je lever nu helemaal? Een dood ding dat slechts zo lang leeft als jij, terwijl je gedichten door blijven leven zonder.
Se um homem escreve bem só quando está bêbado dir-lhe-ei: embebede-se- E se ele me disser que o seu fígado sofre com isso, respondo: o que é o seu fígado? É uma coisa morta que vive enquanto você vive, e os poemas que escrever vivem sem enquanto. "

- Fernando Pessoa -
(1888-1935)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?