Agenda


 

 

Lees verder...

Want alzo lief had God de wereld
 

 

 

 

 

 

Johannes 3
Johannes 3 is één van de meest aangehaalde Bijbelstukken. Het fragment wordt ook wel het Evangelie in een notendop genoemd: De leer van het Nieuwe Testament wordt in paar zinnen samengevat: Uit liefde voor Zijn schepping stuurt God zijn Zoon Jezus naar de aarde om de band met de mens te herstellen. Door geloof in Jezus komen de mensen weer tot God.
Hieronder de tekst in het Nederlands en het Portugees.

 

 

 

 

Want alzo lief had God de wereld... Porque Deus de tal modo amou
ao mundo.....
Als Ik u vertel
van aardse zaken ,
en u niet gelooft,
hoe zult u geloven,
als Ik zou spreken
van hemelse zaken?
Niemand is opgestegen naar de hemel,
behalve Hij,
die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Mensenzoon,
die in de hemel is.
Zoals Mozes in de woestijn
de slang omhooggeheven heeft,
zo ook moet de Mensenzoon
opgeheven worden.
Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want alzo lief had God
de wereld, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
om de wereld te veroordelen,
maar opdat de wereld gered zou worden
door Hem.
Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld,
maar wie niet gelooft,
is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam
van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel,
dat het licht in de wereld gekomen is,
en de mensen hielden meer van
de duisternis dan van het licht,
want hun werken waren kwaad.
Want een ieder, die kwaad doet,
haat het licht,
en komt niet tot het licht,
zodat zijn werken
niet ontdekt worden.
Maar wie de waarheid doet,
komt tot het licht,
zodat zijn werken zichtbaar worden,
dat zij in God gedaan zijn.
Se eu falei para vocês
de coisas da terra,
e vocês não creram,
como vocês vão crer,
se eu falar para vocês
das coisas do céu?
Ninguém subiu ao céu,
a não ser aquele
que desceu do céu
o Filho do homem,
que está no céu.
Assim como Moisés no deserto
levantou a serpente,
também o Filho do homem
precisa ser levantado.
Para que toda pessoa que crê nele
não pereça
mas tenha vida eterna.
Porque Deus de tal modo amou
ao mundo que
deu o Seu único Filho,
para que todo o que nele crê
não pereça,
mas tenha a vida eterna.
Pois Deus não enviou o seu Filho
ao mundo
para condenar ao mundo,
mas para que o mundo seja salvo
por meio dele.
Quem crê nele
não é condenado,
mas e quem não crê
já está condenado,
porque não tem crido
no nome
do Filho único de Deus.
E esta é a condenação,
que a luz veio ao mundo,
mas os seres humanos amaram mais
a escuridão do que a luz,
pois seus atos eram maus.
Porque todo aquele que faz o mal
odeia a luz,
e não vem para a luz,
para que os seus atos
não sejam manifestas.
Mas aquele que pratica a verdade
vem para a luz,
para que seus atos se mostre
que foram feitos em Deus.

 

 

 

 

 

 

 

 


2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.....

Citaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen.
O inferno são os outros. "
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.